#konsumpris2018 = 1.035
#konsumpris = #konsumpris2018
#basis = 70000
#per = 1.15
#pricenotax = #basis + [innbyggere] * #per
#pricenotax = #pricenotax / 100 * #konsumpris
#pricenotax = round( #pricenotax, 0)
#pricenotax = #pricenotax * 100
#pricetax = #pricenotax * 1.25
#description = 'Ubegrenset'
#pricenotax = 20000
#description = 'Enkel'
#pricenotax = 50000
#description = 'Standard'

Valgt pakke: [#description]

Pris: [#pricenotax] kroner + mva

Valgt pakke: [#description] ([innbyggere] innbyggere)

Pris: [#pricenotax] kroner + mva

Vi kun priser tilgjengelig dersom dere dekker opptil 1 000 000 innbyggere.