#konsumpris2018 = 1.035
#konsumpris = 1

Regn ut prisen for internettassistert behandling/selvhjelp for angst, depresjon og søvnvansker.

Les mer om programmene her: https://assistertselvhjelp.no/internettbehandling

Les tilbakemelding fra andre som bruker det her: https://www.napha.no/content/21015/Fa-bedre-psykisk-helse-via-internett

"Basis" anbefales dersom man vil bruke løsningen på en mindre enhet, i begrenset omfang eller ønsker å teste ut løsningen.

"Ubegrenset bruk" anbefales hvis man skal implementere for en større organisasjon eller til mange brukere, som f.eks. til flere helsetjenester i en kommune.

#users = 50
#pricebase = 7900
#twoprograms = 1500
#mylibrary = 3500
#logo = 1000
#english = 5000
#users = 100
#pricebase = 11900
#twoprograms = 2000
#mylibrary = 5000
#logo = 1000
#english = 5000
#users = 200
#pricebase = 19900
#twoprograms = 3600
#mylibrary = 9000
#logo = 1800
#english = 8000
#twoprograms2 = 1
#twoprograms2 = #twoprograms2 * #twoprograms
#mylibrary2 = #mylibrary2 * #mylibrary
#logo2 = #logo2 * #logo
#english2 = #english2 * #english
#pris = (#pricebase + #twoprograms2 + #logo2 + #mylibrary2 + #english2 ) * #konsumpris
#prbruker = #pris / #brukere * 1.25
#prbruker = round(#prbruker , 0)

([#prbruker] kr inkl. mva per bruker)

Pris er eksklusive merverdiavgift. Faktureres forskuddsvis for 12 måneder med start den dagen man har tilgang til Assistert Selvhjelp.

#grunnlag = #befolkning
#typegrunnlag = 'innbyggere'
#grunnlag = #ansatte * 1.5
#typegrunnlag = 'ansatte'
#etablering = 0
#yearly = round( ( #grunnlag * 0.6 + 12000 ) * 1.25 * 1.25 / 100 * #konsumpris, 0) * 100
#år1 = round(#etablering + #yearly , 0)
#treår = round(#yearly * 3 , 0)
#etablering = 0
#yearly = round( (#grunnlag * 0.6 + 12000) * 1.25 * 1.25 / 100 * #konsumpris, 0) * 100
#år1 = round(#etablering + #yearly , 0)
#treår = round(#yearly * 3 , 0)
#etablering = 0
#yearly = round( (#grunnlag * 0.65 + 12000) * 1.25 * 1.25 / 100 * #konsumpris, 0) * 100
#år1 = round(#etablering + #yearly , 0)
#treår = round(#yearly * 3 , 0)

Gå til neste side for å bestille eller ta kontakt.

  • Opptil [#brukere] nye brukere per år

Kontaktinformasjon:

Epost: oskar@explorable.com