• Teknikker og aktiviteter for å mestre og komme ut av depresjon og depressive plager
 • 6 deler, styr eget tempo
 • For mobil, nettbrett eller data
 • Psykologutviklet

Dette nettbaserte mestringsverktøyet rettet mot depresjon inneholder øvelser, oppgaver og informasjon fra behandling som psykologer bruker i behandling av depresjon. Verktøyet er basert på den anerkjente metoden kognitiv terapi.

 • Hvem passer det for?

  Depresjon er en psykisk lidelse preget av gjennomgripende og lavt stemningsleie. Hvis du har en depresjon vil du kanskje føle deg nedtrykt og tungsindig, tom for energi, og/eller sur og irritabel. Det er også vanlig å ha lav selvfølelse, og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen får også konsentrasjonsproblemer og husker dårligere. En av fire opplever depresjon i løpet av livet. Ulike faktorer kan være underliggende og utløsende for depresjoner, samtidig som tanker og handlinger som oppstår i en depressiv tilstand også kan være med å opprettholde den. I kognitiv terapi jobber vi mye med å bryte slike opprettholdende faktorer.

 • Hva inneholder programmet?
  1.0

  Hva er depresjon?

  • 1.1 Introduksjon til kognitiv terapi
  • 1.2 Den sorte hunden
  • 1.3 Fysisk aktivitet
  Oppsummering
  • Innledning om depresjon, kognitiv terapi og fysisk aktivitet.
  2.0 Grunnleggende teknikker i kognitiv terapi
  • 2.1 Depressiv Tenkning
  • 2.2 ABCD-skjema
  • 2.3 Øvelse i tankesortering
  Oppsummering
  • Kartlegging av tanker, følelser og handling. Hvordan kan vi endre etablerte mønster?
  3.0 Tankefeller
  • Ekstra: Øvelse i tankefeller
  • 3.1 Hvordan utfordre tankefeller?
  • 3.2 Onde sirkler
  Oppsummering
  • Kartlegging av tankefeller, og teknikker for å utfordre etablerte tankemønster.
  4.0 Grubling og bekymring
  • 4.1 Teknikk: Kontortid for grubling
  • 4.2 Hvordan utfordre grubling?
  Oppsummering
  • Kartlegging av grubling, og teknikker for å utfordre etablerte vaner.
  5.0 Grunnsteiner for å redusere depresjon
  • 5.1 Positive aktiviteter
  • 5.2 Kosthold
  • 5.3 Mindfulness
  • 5.4 Søvn
  Oppsummering
  • Aktiviteter og øvelser, kosthold, mindfulness og søvnvaner.
  6.0 Tilbakeskritt eller tilbakefall?
  • 6.1 Din beredskapsplan
  • 6.2 Hvordan forebygge tilbakefall?
  Oppsummering
  • Hvordan kan jeg kjenne igjen faresignaler, og hva kan jeg gjøre?
  Ekstra-stoff:
  • Sjekk-inn: Registrer hvordan du har det
  • Graf: Følg med på hvordan du har det over tid
  • Målinger: Sammenlign hvor mye depresjon du har før og etter nettkurset
  • Oversikt: Skjemaer og verktøy for å mestre depresjon
  • Test deg selv: Er du i en sårbar fase?
  • Visste du at…? (Tips for mestring av depresjon)
  • Jeg kjenner meg så ekstremt igjen i eksempler, det er tillitsvekkende og betryggende og gir et slags håp.

  • Kurset har mye humor, det gjør at man slapper mer av, blir ikke så farlig

  • Det var så GODT å sitte og lese! Jeg følte meg ikke så rar lenger, nettkurset normaliserte.

  • Jeg likte godt Quiz-delen som ble uhøytidelig, morsom og opplysende. Jeg fikk repetert stoffet

  • Oversiktlig og lærerikt. Litt humor er positivt. Kjekt med quiz på slutten.

  • Enkelt og greit å gjennomføre. Gode eksempel som viser utfordringene godt.

  • Konstruktiv læring. Gjenkjennelige situasjoner. Takk!