Helsekravene til førerkort

, Psykologspesialist, Oppfølgingsenheten Frisk ASlest 2.4K ganger
Psykiske lidelser og rusproblemer kan bety at helsekravene til å ha førerkort ikke er oppfylt.
Oppdag 6 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

Eksempler på hvordan psykiske lidelser eller rusproblemer vil føre til at helsekrav ikke er oppfylt.
  • Avhengighetssyndrom til ett eller flere rusmidler, feks alkohol, betyr at helsekravet ikke er oppfylt. Dette gjelder selv om man aldri har satt seg bak rattet i beruset tilstand.
  • Skadelig bruk av rusmidler, kan bety at helsekravet ikke er oppfylt. Særlig sammen med andre psykiske lidelser eller om du har en historie med impulsive handlinger.
  • Psykose vil ofte bety at helsekravet ikke er oppfylt.
  • ADHD (Hyperkinetisk forstyrrelse) sammen med atferdsforstyrrelse betyr at helsekravet ikke er oppfylt.
  • Depresjon kan bety at helsekravet ikke er oppfylt, særlig ved gjentagende eller alvorlige episoder.
  • Medisiner for psykiske lidelser eller substitusjonsbehandling for rusproblemer (LAR) kan medføre at man ikke oppfyller kravene, men dersom dosene ikke er for høye kan det gis dispensasjon.