Førerkort psykisk helse og rus

Oppdag 6 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

No

Psykiske lidelser eller rusproblemer kan gjøre at man ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort. Lær mer i denne guiden.